Eğitim

İnsan kaynağına büyük önem veren, bu anlamda sürekli eğitim ve gelişimi hedefleyen OYAK Pazarlama’da, çalışanların talepleri, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerdeki gelişim alanları, ihtiyaç duydukları eğitimler, kişisel ve mesleki gelişim ihtiyaçları dikkate alınmaktadır. İşe yeni başlayan çalışma arkadaşlarımıza, çalışacakları ekipler ve üstlenecekleri göreve ilişkin oryantasyon ve işe uyum eğitim programları sunulmaktadır. Tüm çalışanlarımıza DijitalİK Öğrenme ve Gelişim Modülü ile; iş alanları ve kişisel gelişimlerine yönelik 5000’den fazla online eğitim sunulmaktadır.